Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:47
Liczę na Ciebie, że zostaniesz ze mną, kiedy nie jest tu jak w niebie, kiedy robi się ciemno.
— Miuosh
13:45
Nawet nie wiesz jak bardzo chciałabym być teraz obok Ciebie, czuć Twój uśmiech na swych wargach, dłoń w dłoni, powolny oddech na mym karku, za każdym razem przyprawiający o dreszcze, i czuć jak trzymasz mnie przy sobie, tak cholernie mocno, jakbym była wszystkim czego potrzebujesz.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via100suns 100suns
13:44
4684 c8d3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaflyleaf flyleaf
13:43
The best gift you are ever going to give someone— the permission to feel safe in their own skin. To feel worthy. To feel like they are enough.
— Hannah Brencher  (via thatkindofwoman)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaflyleaf flyleaf
13:43
9661 f4e8
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaflyleaf flyleaf
13:43
Reposted frompanimruk panimruk viaflyleaf flyleaf
13:43
1282 5119
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyleaf flyleaf
13:42
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viaflyleaf flyleaf
13:42
3678 a8ca
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyleaf flyleaf
13:42
1820 0dd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyleaf flyleaf
13:41
Wtulam się w Twoje słowa.
— Amélie Nothomb
Reposted fromIriss Iriss via100suns 100suns
13:41
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
13:41

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
Reposted fromchockolatehopee chockolatehopee via100suns 100suns
13:41
7239 c3bd
Reposted fromtwice twice via100suns 100suns
13:41
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty via100suns 100suns
13:41
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate via100suns 100suns
13:40
Reposted frommayamar mayamar via100suns 100suns
16:21

italian-luxury: Cliffs of Santorini

Reposted frommr-absentia mr-absentia viagreenrose greenrose
16:20
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viagreenrose greenrose
16:20
4172 09ca
Reposted fromlittlefool littlefool viagreenrose greenrose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl